Kategorie

Strona główna » Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 Szczegóły warunków odstąpienia od umowy opisano w regulaminie sklepu punkt 8
 

Formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:  
F.P.H.U. Mazak Magdalena Midura
ul.:Wojska Polskiego 38
Głogów Małopolski 36-060, Polska

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie
następującej usługi(*):
 

1..................................................................................................................
2..................................................................................................................
3..................................................................................................................
4..................................................................................................................
5..................................................................................................................

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:  ( podanie danych jest nieobowiązkowe )

nazwa Banku: .................................................................................................

 

 Numer   rachunku

                          
  


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


....................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta

....................................................................................................................
Adres konsumenta

....................................................................................................................
 
....................................................................................................................
 

 

                      Podpis i data konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.
Formularz gotowy do pobrania i wydrukowania znajdą Państwo pod adresem: http://www.shan.com.pl/formularz-odstapienia-od-umowy.jpg

 

Przejdź do strony głównej